Opdracht 2: Schrijf voor jezelf een aantal situaties op die dusdanige gevoelens van somberheid oproepen waardoor je niet goed meer kunt functioneren.

Situatie?

Gedachtegang

Emotie en gedrag