Feedback Marleen

Wat waren je verwachtingen van de Verandergroep Anders Doen? *

Heeft het hier tot zover, aan voldaan en waarom/waarom niet? *

Wat vond je de beste opdracht en welke de slechtste? *

Wat vond je mijn beste bijdrage, wat deed ik toen? *

Waar heb je om moeten lachen? *

Wat heeft je het meest geïnspireerd? *

Wat miste je? *

Wat maakte indruk op je? *

Wat zijn de highlights voor jou? *

Wat was overbodig? *

Wat was je grootste leermoment en waarom? *

Heb je ongemakkelijke situaties ervaren en zo ja wil je deze beschrijven? *

Wat is je toen bewust geworden? *

Welke oefeningen/opdrachten hebben je dit ongemak laten ervaren? *

Wat is je toen bewust geworden? *

Heb ik je de ruimte gegeven om dit te vertellen? *

Wat heeft het je opgeleverd? *

Wil je op een schaal van 1 tot 5 mijn competenties beoordelen, waarbij 5 Uitstekend en 1 Zeer slecht is: *

1 2 3 4 5
Coachen
Conflicthantering
Creeren van draagvlak
Doorzettingsvermogen
Flexibiliteit
Inlevingsvermogen
Integriteit
Mensgericht leiderschap
Leervermogen
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Resultaatgerichtheid
Voortgangsbewaking
Aanvulling:

Wil je op een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe jij vindt dat ik onderstaande items in de Verandergroep ondersteun, waarbij 5 Uitstekend en 1 zeer slecht is: *

1 2 3 4 5
Aanspreken op gemaakte afspraken
Bereidheid van elkaar te leren
Eisen stellen aan elkaar
Gelijkwaardigheid
Openheid
Plezier
Ruimte om vragen te stellen
Saamhorigheid
Vertrouwen
Zelfreflectie
Aanvulling